top of page

Adam,Eve and Pandora box

သိပ္မၾကာေသးေသာ အနာဂတ္ရာစုႏွစ္တြင္ၿဖစ္သည္။ အရာရာတုိးတက္ေၿပာင္းလဲသြားေသာေခတ္ကာလတြင္ လူေတြ ကားေတြဆုိင္ကယ္ေတြမေမာင္းေတာ့။ က်န္းမာေရးအရ ဆုိက္ကားနင္းၿပီး ရုံးတက္ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းသြားေသာအခါ သူေဋးက ဆုိက္ကားနင္းၿပီး အလုပ္သမားက ေဘးကထိုင္လိုက္ရေလသည္ ( ေကာင္းေလစြ ) ။ မင္းလူ၏ ၀တၳဳထဲကလုိ မ်က္ရည္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္ၾကေလၿပီ။ ေဆးပညာဘက္တြင္လည္း ကြန္ပ်ဳတာမ်ားက ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ရွိေသာ ကလပ္စည္းအမွဳန္ငယ္ကေလး တည္ေနရာႏွင့္ေရြ႕လ်ားမွဳကုိပင္တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ေနရာကလည္း ကမာၻတစ္ခုတည္းမဟုတ္ေတာ့။ လူဦးေရဗုံးေပါက္ကြဲမွဳအားၾကီးသၿဖင့္ ၿဂိဳလ္အတုမ်ားတီထြင္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခု ၿဂိဳလ္တစ္ခုေနၾကသည္။

ဒီအခ်ိန္တြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တုိးတက္မွဳမ်ားအရပ္ရပ္ၾကားက ေနာက္စက္တစ္မ်ိဳးကုိ တီထြင္လိုက္ၾကသည္။ အခုဒီစက္ကလူ႔ဦးေႏွာက္ထဲမွ မဟုတ္ အၿပင္ဘက္ ေလာကၾကီးနဲ႔စၾက၀ဋာထဲတြင္ရွိေသာ မည့္သည္ ကလပ္စည္းၿမဴမွဳံုကုိမဆုိ ေၿခရာခံၿပီး တည္ေနရာႏွင့္ေရြ႔ၿခားမွဳကုိ တြက္ခ်က္ႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာ ေဘာလုံးတစ္လုံး၏ ကလပ္စၥည္းတခု၏ တည္ေနရာနဲ႔ ေရြ႕ၿခားမွဳကုိတြက္ခ်က္ၿပီး ဒီေဘာလုံး ေနာက္တစ္နာရီအၾကာတြင္ ဘယ္ေနရာမွရွိမလဲဆုိတာ ေၿပာႏိုင္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ အနာဂတ္ကုိတြက္ခ်က္သည့္စက္ၿဖစ္ေလသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုိစက္ကုိ ပန္ဒိုရာေသတၱာ ဟုလ်ွိဳ႔၀ွတ္အမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။

တီထြင္ရုံႏွင့္မၿပီး။ စက္ကုိအရည္အေသြးစစ္ၾကည့္ရန္ၿဖစ္လာသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း မစမ္းသပ္ရဲၾက။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ စက္ကုိစမ္းသပ္ရန္ၿမန္မာၿဂိဳလ္ကုိေရြးလိုက္ၾကသည္။ ၿမန္မာၿဂဳိလ္ကုိေရြးလိုက္ၿခင္းက အေၾကာင္းရွိသည္။ ၿမန္မာၿဂိဳလ္က ဟိုးအရင္ ရာစုႏွစ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကတည္းက အိမ္နီးၿခင္းၿဂိဳလ္မ်ားမွ export ပစၥည္းမ်ားကုိသုံးရင္း အစမ္းသပ္ခံၿဖစ္မွန္းမသိၿဖစ္ေနခဲ့တာၾကာေနၿပီ။ ၿမန္မာၿဂိဳလ္တြင္က အခုလက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္က မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးၿဖစ္သည္။အစစ္ေတာ့မဟုတ္။ အရင္ရာစုႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရွာေတြထားေသာ အရုိးနမူနာမွ ကလုံး လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒါကလည္းအေၾကာင္းရွိသည္။ ၿမန္မာၿဂိဳလ္ကုိ အၿခားေသာအိမ္နီးၿခင္းၿဂိဳလ္မ်ားမွ လူmigrated မလုပ္ခံရေအာင္ မိဖုရားမ်ားမ်ားယူထားေသာ မင္းတရားၾကီးကုိ စံၿပအၿဖစ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

စက္ကုိ စမ္းသပ္သုံးစြဲဖုိ႔ကေတာ့ၿမန္မာလူမ်ိဳးသိပၸံပညာရွင္လင္မယားကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ စက္ကုိေတာ့လာမည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ ကမာၻ႔သိပၸံပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဂုဏ္ၿပဳလက္ေဆာင္အၿဖစ္ အသုံးၿပဳပုံအညႊန္း မပါပဲ ထည့္ေပးလိုက္ၾကသည္။ ပါဆယ္စကင္နာနဲ႔ဖတ္ရင္ဘာပါမယ္ဆုိတာသိရက္နဲ႔ ကမာၻ႔သိပၸံပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ လက္ေဆာင္ဆုိေတာ့ ကေလးမ်ားလုိ ပါဆယ္ထုတ္ကုိ သူဖြင့္မယ္ ငါဖြင့္မယ္ႏွင့္ စကားမ်ားၾကေသးသည္။ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ဘာစက္ၾကီးမွန္းမသိေသာအခါေတာ့ မင္းတရားၾကီးမရွိခင္ရာစုႏွစ္မ်ားတုန္းက စြမ္းအင္ထုတ္ရန္ဆုိၿပီးတီထြင္ခဲ့ေသာ ၾကက္စူဆီစြမ္းအင္ထုတ္စက္ေလာက္ပင္သာရွိေတာ့သည္။

ကိစၥမရွိ။ ဒါေၾကာင့္ပင္ စက္ကုိၿမန္မာၿပည္ပုိ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာပင္ ေယာက်ာ္းလုပ္သူက စက္ကုိဘယ္လုိသံုးရမလဲဆုိတာ သေဘာက္ေပါက္သြားသည္။ဤတြင္ ေယာက်ာ္းလုပ္သူ၏ ပထမဆုံးစက္ကုိအသုံးၿပဳၿပီး လုပ္သည့္အတြက္အခ်က္မွာ ေနာက္အပတ္ စေန႔ေန႔တြင္ကန္မည့္ အာစီယံၿဂဳိလ္ေပါင္းစုေဘာလုံးပြဲမွ ေဘာလုံး၏ ကလပ္စၥည္းတည္ေနရာတြက္ခ်က္ခ်င္းပင္ၿဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္ပုံအေနအထားအရ သူအားေပးသည့္ ၿမန္မာၿဂဳိလ္အသင္းႏိုင္ရဗိုလ္စြဲမည္ဟုေၿပာႏိုင္သည္။ ကြတ္တိပဲ ဒါဆုိ။ သူနဲ႔၀ါသနာတူေတြနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံဖုိ႔ၿပင္ဆင္ရမည္။ ၿမန္္မာၿဂဳိလ္အသင္း ဗိုလ္စြဲ သည္ဆုိတာမ်ိဳးကုိေတာ့ သူသမိုင္းစာအုပ္ေတြမွာပဲဖတ္ဖူးသည္။

မိန္းမၿဖစ္သူကလဲ ေခသူမဟုတ္။ သူေယာက်ာ္း အခုရက္ပိုင္းတစ္ခုခုထူးၿခားေနသည္။ ပို႔ထားေသာ စက္ၾကီးကို မသကာၤေတာ့။ ၾကာၾကာမစစ္လိုက္ရ။ သိပၸံပညာရွင္မဟုတ္လား။ ေနာက္မိန္းမလည္းၿဖစ္ေလသည္။ စက္ကုိအသုံးၿပဳတက္ခ်င္း စစ္လိုက္သည္က သူ႔ေယာက်ာ္းဦးေႏွာက္မွ ကလပ္စၥည္းမ်ား၏တည္ေနရာၿဖစ္သည္။ ေနာက္အပတ္ စေနေန႔မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ဘယ္လုိၿဖစ္ေနသည္ဆုိတာသိခ်င္လွသည္။ စက္မွေပးေသာအေၿဖထဲတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ပတ္သတ္တာဘာမွမပါ။ အေၿဖေတြက လုံးေနသည္။ ေဘာလုံး၊ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံး ဒါမ်ိဳးေတြ။ သူမကေခသူမဟုတ္။ လူသိသူသိ အခ်က္အၿပဳတ္ေကာင္း သိပၸံပညာရွင္အမ်ိဳးသမီးၿဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲေန႔ ပြဲမစခင္ ၿမန္မာၿဂဳိလ္ေဘာလုံးအသင္းၾကီးသို႔ အထူးစပါယ္ရွယ္ခ်က္ထားေသာ ေခါက္ဆြဲဟင္းပုိ႔လိုက္ေလေတာ့သည္။ ထုိေခါက္ဆြဲမွာ သိပၸံနည္းက်ၿပဳလုပ္ထားေသာ ေခါက္ဆြဲၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာၿဂဳိလ္ေဘာလုံးသမားမ်ားႏွင့္နည္းၿပမ်ားသည္ ေဘာလုံးေကာင္းစြာမကစားႏိုင္ပဲ ဗိုလ္လုပြဲရွဳံးေလေတာ့သည္။

ဤတြင္ ကမာၻ႔သိပၸံပညာရွင္မ်ားအဖြဲမွ တီထြင္လိုက္ေသာ အနာဂတ္ကုိတြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ ပန္ဒိုရာေသတၱာသည္လည္း ၿမန္မာၿဂိဳလ္မွ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား၀ယ္ရာေနရာမွ နာႏိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ ခ်ိန္ခြင္ေပၚတြင္ နိ႗ိတံေလေတာ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲၾကားရသည္မွာ ကမာၻ႔သိပၸံပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ေနာက္စက္တစ္လုံးကုိ ထပ္မံတီထြင္ေနေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္ကုိတြက္ခ်က္ႏိုင္ေသာစက္မဟုတ္။ မိန္းမမ်ား၏ စိတ္ကုိတြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ စက္ၿဖစ္ေလေတာ့သည္။( ေကာင္းေလစြ )

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page